Các câu hỏi thường gặp

Tôi có bị tính phí nếu được giới thiệu việc làm không ?

Tất cả các dịch vụ do BOW cung cấp đều miễn phí.

Tôi có thể được hỗ trợ xin thị thực không ?

Đối với những ai tìm được việc làm thông qua BOW, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin thị thực.

Tôi sống ở nước ngoài. Có thể nộp đơn từ nước ngoài không ?

BOW cũng giới thiệu việc làm cho người nước ngoài sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, có một số công việc chỉ tuyển dụng nhân sự trong nước do cần tuyển gấp. Khi tìm việc, vui lòng kiểm tra các điều kiện tuyển dụng. * Công việc bán thời gian chỉ có thể áp dụng cho nhân sự trong nước.

Tôi đã đăng ký công việc, nhưng tôi chưa nhận được email. Tôi nên làm gì ?

Vui lòng đợi 3 ngày làm việc để chúng tôi xem xét thông tin đăng ký của bạn. Khi đăng ký của bạn đã được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hướng dẫn về bước tiếp theo đến địa chỉ email bạn đã đăng ký tại thời điểm nhập cảnh, vì vậy vui lòng kiểm tra email của bạn. Nếu bạn vẫn không nhận được email, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Facebook (Messenger).